Side 1 av 4

Hengetraume

 • Hengetraume er en tilstand der en person hengende vertikalt og urørlig i sele opplever:
  • svimmelhet
  • kaldsvetting
  • kvalme
  • øresus
  • tåkete syn
  • besvimelsesfornemmelser
  • tap av bevissthet
  • og etter hvert død pga. sirkulasjonssvikt
 • Symptomene oppstår etter gjennomsnittlig 5-10 min
 • Bevisstløshet inntreffer etter gjennomsnittlig 8-20 min
 • Gjennomsnittlig tid fra bevisstløshet til død er 5-20 min
hengetraume.jpg [20.97 kb]

Neste side