Hule 41
Om dette er den riktige veien
får du ikke vite riktig enda, du er nemlig
nødt til å velge noen huler til først.

 

Hule 44
Hule 45
Hule 46